Gezocht leden

Cliëntenraad Participatiewet Wijchen

zoekt nieuwe leden

De CPW behartigt algemene belangen van mensen die onder de Participatiewet vallen
(voormalige Wwb-ers, WSW-ers, en jonggehandicapten met arbeidsvermogen (Wajong),
alsmede IOAW / IOAZ-ers).

Lees meer