Gezocht leden

Cliëntenraad Participatiewet Wijchen

zoekt nieuwe leden

De CPW behartigt algemene belangen van mensen die onder de Participatiewet vallen
(voormalige Wwb-ers, WSW-ers, en jonggehandicapten met arbeidsvermogen (Wajong),
alsmede IOAW / IOAZ-ers).

De raad doet dit door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen
aan het college van B&W inzake beleid en uitvoering van de wet.
De CPW bestaat uit leden die óf cliënt zijn van de Participatiewet óf een organisatie vertegenwoordigen die met deze cliënten te maken heeft.

Wij zoeken leden die:

  • een uitkering ontvangen krachtens de Participatiewet, of een organisatie vertegenwoordigen die
    te maken heeft met deze cliënten
  • minstens 1 maal per maand overdag kunnen vergaderen
  • deel willen nemen aan werkgroepen.

Het werk voor de cliëntenraad vergt gemiddeld 1,5 uur per week.m Er is een onkostenvergoeding.

Heeft U interesse en/of wilt U meer weten? Bel met de voorzitter Jolien Bodde (024-3000563) of mail naar info@cpwijchen.nl