Gezocht leden

Cliëntenraad Participatiewet Wijchen

zoekt nieuwe leden

De CPW behartigt algemene belangen van mensen die onder de Participatiewet vallen
(voormalige Wwb-ers, WSW-ers, en jonggehandicapten met arbeidsvermogen (Wajong),
alsmede IOAW / IOAZ-ers).

Lees meer

Cliëntenraad Participatiewet Wijchen

De  Cliëntenraad Participatiewet Wijchen heeft een nieuwe voorzitter.

Mw. Jolien Bodde is bereid gevonden om per 1 augustus ons team te versterken als voorzitter. Wij heten haar van harte welkom en hopen op een vruchtbare samenwerking.

Aanbevelings brief verstuurd aan alle politieke partijen in Wijchen

Geachte leden van de gemeenteraad van Wijchen,

 

Gezien het feit dat er volgend jaar gemeenteraadsverkiezingen zijn, en u ongetwijfeld bezig bent met het voorbereiden van uw programma hiervoor, vragen wij uw aandacht voor de Participatiewet.

Lees meer >